สไลด์


วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การใช้เว็บบล๊อกเพื่อกเรียนการสอน

วันนี้ที่ 13 ตุลาคม คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดอบรมการใช้เว็บบล๊อกเพื่อการเรียนการสอนจึงเป็นที่คาดหวังว่าการเรียนการสอนในคณะนี้จะได้รับการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ทำให้เราได้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

สไลด์2